top of page

Çalışma Alanlarımız

Taşınmaz Edinimi Yoluyla Vatandaşlık Kazanımı:

 • Bu konuda dayanak, ilgili yönetmeliğin 20/b maddesidir.

 • 12 Ocak 2017-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında alınan bir gayrımenkul ise 1 milyon dolar ve üstü değerde olması, 19 Ağustos 2019’dan sonra alınmış ise 250 bin dolar üstü olması gerekiyor. 2017 öncesi satın alınmış taşınmazlar ise kapsam dışıdır, başvuru şartını sağlamamaktadır.

 • Suriye vatandaşı kişiler, şahısları adına taşınmaz edinemediklerinden bu yolla vatandaşlık başvurusu yapamıyor.

 • Taşınmaz şahıs adına olmalıdır. Şahıs dışında eşi, çocuğu veya şirketi üzerine olamaz.

 • Taşınmazın niteliği farketmemektedir. Konut, arsa, tarla, bahçe olabilir. Ancak tarım arazisi için proje sunma taahhüdüşartı mevcuttur.

 • Hisseli taşınmaz söz konusuysa, resmi senede diğer hissedarların ön alım hakkını bildiği ibaresi eklenmelidir.

 • Birden fazla taşınmaz edinimi ile 250 bin ya da 1 milyon dolar miktarını ulaşmak da mümkün, tek taşınmaz zorunluluğu yok. Bu şekilde başvurmak isteyen yabancılara kolaylık sağlanmıştır.

 • Taşınmaz değerleme raporu, gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınmaktadır. Bu şirketler, taşınmazın ederini hesaplar. Rapor 3 ay geçerli olmaktadır. Fiilen bitmemiş inşaatsa, raporda bitmiş halinin değeri hesaplanır. Eğer satış, düşük bedelden yapılmışsa ve raporda daha yüksek bir rakam çıkarsa, bu raporun tapu harcı yönünden bir bağlayıcılığı yoktur.

 • TOKİ gibi kamudan alınan taşınmazlar için onaylı banka dekontu ya da resmi yazı gerekiyor. 15 Ekim 2018 öncesi taşınmazlarda ise dekont ibrazı zorunlu değildir.

 • Söz konusu taşınmaz yabancı bir kişiye kayıtlı olamaz, yani taşınmazı satacak kişi Türk vatandaşı olmalıdır. Alıcının eşi ve çocukları da gayrımenkulu satan konumunda olamaz. Ayrıca bu taşınmaz, 12 Ocak 2017’den sonra bir şekilde kendi, eşi ve çocukları tarafından devredilmiş de olamaz, yani al-sat yoluna gidilemez. Ancak yabancı 12 Ocak 2017’den sonra bir Türk vatandaşına satmışsa, başka bir yabancı bu taşınmazı alıp başvurabilmektedir.

 • İpotekli satışta, satış bedelinden kredi tutarı düşüldükten sonraki miktar esas alınıyor.

 • Vekaletli işlemlerde yetki için vekaletnamede özel yetki olması, ayrıntılı şekilde başvuru işlemleri yazılması gerekmektedir.

 • 3 yıllık şerh düşüldükten sonra uygunluk belgesi çıkmazsa taahhüt terkin edilir. Şerh süresince başka şerhler ve hak tesisleri elbette mümkündür.

 •  

Vatandaşlık Başvuru Süreci ile Bazı Prosedürler

            0.         Aile kapsamında vatandaşlığa başvuruluyorsa, iki tarafın (anne ve babanın) da vekaleti gerekmektedir, gayrımenkulu erkek eş alıyorsa sadece bu kişinin vekaleti yetmemektedir. 18 yaşından küçük çocuklar için yine anne ve babanın vekaleti gerekiyor.Eğer birinden vekalet alınmamışsa, o taraftan çocuklar için muvafakatname gerekmektedir.Çoklu eş konusunda herhangi bir engelleyici hüküm de bulunmamaktadır, birden fazla eşi olan kişi, aile kapsamında bu eşleri için vatandaşlığa başvurabilmektedir. Aynı doğrultuda, 18 yaşından küçük çocuklar için bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır.

            0.         Gayrımenkul kazanımını gerçekleştiren kişi için Göç İdaresi’nden oturma izni alınması gerekmektedir. Ailenin diğer fertleri için böyle bir şart yoktur. Kişi, özel bir başvuru yoluyla vatandaşlık başvurusu için oturma izni alması gerekecektir.

 

            0.         Kişiden bu başvuruya ilişkin özel vekaletnamenin kapsamlı şekilde noter tarafından düzenlenmesinden sonra, satın alınan gayrımenkul için 3 yıl satılmayacağına dair şerh, ilgili tapu müdürlüğünde işlenir. Akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gayrımenkule dair Uygunluk Belgesi temin edilir. Ardından gerekli oturma izni kısa sürede çıkarılır ve vatandaşlığa başvuruya hazır hale gelinir.

 

            0.         Öngörülen toplam süre, evrakların vatandaşlık başvurusuna hazır edilmesine kadar yaklaşık 45 gün olup, başvurunun sonuçlanıp ilgili bakanlıktan dönmesi yaklaşık 5 ay sürmektedir. Elbette bu süre, ilgili devlet kurumlarının işleyiş düzenine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 

            0.         Tüm bu süreçte özel yetkili avukat, başvurucunun kendisi hazır bulunmadan, evrakların eksiksiz temin edilmesi halinde başından sonuna yürütebilmektedir. Hatta oturma izni başvurusunda da, vatandaşlık başvurusunda da kişinin hazır bulunmasına gerek yoktur.

 

            0.         Eğer kişinin süreç öncesi mevcut oturma izni varsa, sadece başvurucu için geçiş ikamet izni alınması gerekmektedir. Online başvuru sonrasında randevu günü beklenmeden, ilgili bürodan aynı gün içerisinde vatandaşlık başvurusuna özel ikamet izni alınmaktadır.

 

            0.         Süreç özet olarak şu şekilde işliyor: Vekaletname çıkartılır, gayrımenkul alınır, tapuda 3 yıllık şerh koyulur, ödeme dekontu sunulur, SPK onaylı eksper raporu alınır, uygunluk belgesi temin edilir, yabancı dildeki tüm evraklar tercüme edilir, oturma izni başvurusu yapılır, oturma izni alınır ve ertesi gün vatandaşlığa başvuru yapılır.

 

            0.         Vatandaşlık başvurusu işlemleri, biz uzman avukatlar marifetiyle takip edilerek başarıyla sonuçlandırılmaktadır. Konuyla ilgili tüm sorularınız ve düşünceleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page